Zarządzanie nieruchomościami

 
Zapewniamy pełną opiekę nad powierzoną nam nieruchomością.
 
Kompleksowa usługa obejmuje między innymi:

 

– obsługę należności finansowych,
– reprezentowanie właściciela nieruchomości,
– bieżąca obsługę techniczną nieruchomości,
– zlecanie w imieniu właściciela prac remontowo konserwatorskich,
– prowadzenie księgowości (bieżące rachunki),
– doradztwo na etapie wynajmu, zakupu lub sprzedaży nieruchomości,
– dbałość o bezpieczeństwo oraz właściwą eksploatację nieruchomości,
– utrzymanie obiektu w niepogorszonym stanie,
– prowadzenie niezbędnej dokumentacji nieruchomości,
– czuwanie nad terminowym opłaceniem czynszu oraz rachunków przez najemców,
– utrzymywanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
nieruchomości - duotravel © 2023 Frontier Theme